Analyseer en voorspel bodemdaling met InSAR Monitoring.

InSAR staat voor Interferometric Synthetic Aperture Radar. Satellieten registreren beelden van het aardoppervlak en deze beelden worden gecombineerd om subtiele bewegingen van het grondoppervlak in kaart te brengen. InSAR is een bewezen techniek voor het meten van bodemverzakking met behulp van satellieten.

Millimeter Precisie

Tijdreeksen laten zien hoe objecten boven de grond zijn bewogen ten opzichte van de vorige meting. Vergelijk huidige metingen met het verleden, met millimeter precisie.

Wekelijkse updates

De meetresultaten worden regelmatig bijgewerkt, maximaal 35 keer per jaar of zo vaak als u nodig heeft. Analyseer de verzakkingen terwijl ze zich voordoen.

Zeer veel meetpunten

Afhankelijk van wat er zich op de grond bevindt en welke satellietbeelden beschikbaar zijn, bevatten onze kaarten tot 100.000 metingen per km2. Een sprong in effectiviteit vergeleken met conventionele meetmethoden.

Online toegang

Via een persoonlijk account op ons platform krijgt u toegang tot uw meetgegevens. Gebruik de toolbox om te analyseren welke assets risico lopen.

Deformatie monitoring sinds 1992

In veel gebieden kunt u deformatiemetingen krijgen die teruggaan tot 1992. Daarmee kunt u de langetermijnbeweging van objecten en de gebieden eromheen beoordelen.

Grote datasets voor uw bedrijfsproces

We voorzien onze klanten van miljarden metingen, helpen deze gegevens integreren in hun bedrijfsproces en zetten deze om in bruikbare informatie.

Zettingsregister

Het Zettingsregister is een online platform waarmee u met millimeter precisie inzicht krijgt in de snelheid van zettingen. Deze zettingen worden berekend door gebruik te maken van satellietdata. Per km2 kunnen we tot meer dan 100.000 meetpunten genereren, zelfs terug in de tijd – vanaf 1992. De resultaten worden op verschillende manieren gevisualiseerd om eenvoudig en goed inzicht te krijgen in de metingen.  Meer over Zettingsregister

Ontdek de kracht van InSAR.

Vraag een sample aan met deformatiemetingen.

Vrijblijvend aanvragen